Kara do 10 tysięcy złotych za brak skrzynki?

Niestety, tak. Aż taką wysoką karę może nałożyć na Ciebie Miniserstwo Administracji i Cyfryzacji za brak oddawczej skrzynki pocztowej!

Ba, karę można dostać nawet, gdy skrzynka na listy jest, ale jest nieprawidłowo zamontowana lub nie jest odpowiedniej wielkości!

Jak uniknąć kary do 10 tysięcy złotych?

Kary można uniknąć tylko w jeden sposób, trzeba posiadać skrzynkę na listy, o czym mówi Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529), a jej wielkość oraz miejsce, gdzie skrzynka powinna być zamontowana określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. 2014 poz. 506).

Co w skrócie mówią wyżej wymienione ustawy?

Pierwsza z nich mówi w artykule 40, że:
Właściciel i/lub współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny lub budynków stanowiących odrębną nieruchomość są obowiązani!! umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w drugiej z w/w ustaw, czyli:
 • Konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej, zwanej dalej „skrzynką”, oraz materiał, z którego jest wykonana, zapewnia ochronę umieszczanych wniej przesyłek listowych w szczególności przed kradzieżą oraz w zakresie poufności, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.
 • Elementy konstrukcyjne skrzynki dostępne przy doręczaniu i wyjmowaniu przesyłek listowych pozbawione są ostrych krawędzi.
 • Elementy skrzynki ulegające uszkodzeniu w trakcie użytkowania są wykonane w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę lub uzupełnienie.
 • Wielkość skrzynki umożliwia umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę owymiarach 229mm x 324mm.
 • Pojemność skrzynki umożliwia umieszczenie w niej przesyłek listowych ołącznej grubości co najmniej 60mm.
 • Wymiary otworu wrzutowego skrzynki wynoszą:
  • szerokość:
   • nie mniej niż 230mm i nie więcej niż 280mm – w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią przesyłki,
   • nie mniej niż 325mm i nie więcej niż 400mm – w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są dłuższą krawędzią przesyłki;
  • wysokość: nie mniej niż 30mm i nie więcej niż 45mm
 • Konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki zabezpiecza przesyłki listowe przed wyjęciem przez ten otwór.
Dodatkowo:
 • Skrzynkę oznacza się cyframi arabskimi, zgodnie z numeracją porządkową nieruchomości, w sposób umożliwiający jednoznaczne jej przyporządkowanie do budynku lub wyodrębnionych w nim lokali, jeżeli posiadają osobny adres.
 • Skrzynka zamykana jest niepowtarzalnym kluczem w celu zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie adresatowi.
 • Skrzynki lub ich zestawy umieszcza się w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych.